Duurzaam investeren

Hoofdlijnen “Bijdrage aan duurzame investering”

In het kader van energiebesparende maatregelen binnen de wijk kunt u als eigenaar/bewoner van een woning binnen de wijk, indien er een afdracht is gedaan bij de 1e aankoop van de woning en indien een lid van de stichting (eigenaar bewoner) binnen de tijdsperiode 01/01/2010 t/m 31/12/2015 een duurzame investering doet betreffende de woning, eenmalig in aanmerking komen voor een teruggave van € 500,– (incl. BTW)

Hoe kom ik in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet de investering plaatsvinden in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2015, sluitingsdata indienen 01/02/2016.

Het dient te gaan om een “duurzame nagelvaste investering” zoals onderstaand beschreven:
– Zonnepanelen
– Warmtewisselaar
– Isolerende maatregelen (o.a. HR++ glas, vloerisolatie, dakisolatie)
– Slimme meter systeem
– Zonneboiler

Er geldt een maximumbijdrage van € 500 per woning. De bijdrage is nooit hoger dan de investering;
Met betrekking tot de VVE’s worden de bedragen aan de eigenaar/bewoners uitgekeerd, Mocht het zo zijn dat er een gemeenschappelijk project plaats vind dan moet dit tijdens een algemene ledenvergadering unaniem goedgekeurd zijn en SMLK dient hiervan rechtsgeldige stukken te ontvangen. De bijdrage wordt alleen uitgekeerd aan de huidige eigenaar van de woning en kan slechts 1x per woning worden ingedient. Er wordt dus slechts eenmaal een bijdrage uitgekeerd en er mag maar één factuur worden ingediend.

De eigenaar komt in aanmerking als hij de volgende bescheiden toezendt:
– De factuur met duidelijke omschrijving van de investering;
– Het betalingsbewijs;
– Een recent bankafschrift (max. 2 weken) waar de bijdrage op gestort kan worden (geldt tevens als verificatie van adres en rekeninghouder).
– SLMK houdt het voorrecht om te komen controleren of de duurzame investering ook daadwerkelijk is uitgevoerd.
– Indien de investering in aanmerking komt voor een bijdrage, dan wordt de bijdrage binnen 30 dagen na goedkeuring administratief verwerkt en aan de eigenaar voldaan aan het einde van elke maand.

Insturen stukken:
SLMK
Lisdodde 57
4823 MB Breda

Title Address Description
De kroeten breda
Kroeten, 4823 Breda, Nederland

Over Kroetenwind

Stichting milieu en leefklimaat de Kroetenwind is een stichting welke zich inzet voor duurzame projecten en een groener leefklimaat in de kroeten.

Contactgegevens

Kroeten Breda
Tel:0031-76-7602820
Email:joost.hermans@kroetenwind.nl
Adresgegevens:
Lissdodde 57
4812 MB, Breda
Nederland