Duurzaam investeren in de Kroeten

Wilt u meer informatie over duurzaam investeren in de Kroeten?

Welkom bij Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten

Stichting Milieu en Leefklimaat de Kroeten (SMLK) gaat gezamenlijk met buurtbewoners de mogelijkheden onderzoeken voor de toepassing van onder andere zonnepanelen (‘groene stroom’) in de woonwijk De Kroeten.

Bij de ontwikkeling van de Kroeten, gelegen in de gemeente Breda, is besloten tot oprichting van Stichting Milieu en Leefklimaat de Kroeten. In 2002 is de stichting formeel opgericht met de ambitie om voor de wijk een duurzaam karakter te creëren. De woonwijk zou een deel van haar energiebehoefte opwekken met behulp van duurzame energiebronnen. Alle huishoudens van de wijk De Kroeten hebben bij de uitgifte van de grond voor hun woning ca. € 907,- betaald als lidmaatschap van de stichting.

Project Kroetenwind

De stichting werd uiteindelijk financier van een windmolenproject ‘Kroetenwind’ www.kroetenwind.nl. De Kroeten wekt hiermee virtueel een deel van haar eigen energie op, nabij de woonwijk. Eneco is eigenaar van de windmolen, maar de stichting financiert haar. De opbrengsten van het windproject zullen worden ingezet voor verdere verduurzaming van de wijk. Dit is bij de oprichting vastgelegd in de statuten. Zonne-energie op de daken is een van de mogelijkheden waardoor de woningen en de buurt verder verduurzamen en in waarde zullen stijgen

Title Address Description
De kroeten breda
Kroeten, 4823 Breda, Nederland

Over Kroetenwind

Stichting milieu en leefklimaat de Kroetenwind is een stichting welke zich inzet voor duurzame projecten en een groener leefklimaat in de kroeten.

Contactgegevens

Kroeten Breda
Tel:0031-76-7602820
Email:joost.hermans@kroetenwind.nl
Adresgegevens:
Lissdodde 57
4812 MB, Breda
Nederland